Serwomechanizm na 180 stopni

Przymierzając się powoli do wykonania modelu nadającego się do FPV, postanowiłem przerobić jedno serwo tak, aby miało kąt obrotu około 180 stopni. Metodę przeróbki postanowiłem wybrać najprostszą a mianowicie przez dodanie rezystorów na potencjometrze serwa. Początkowo chciałem dobierać rezystory, lecz bardzo trudno było trafić w ich odpowiednią wartość. O wiele praktyczniejszą metodą jest wlutowanie najpierw potencjometrów a po dobraniu ich wartości zmierzenie jej i wstawienie odpowiednich rezystorów.

Procedura jest bardzo prosta:
1. Rozkręcamy serwo i wyciągając elektronikę robimy sobie dojście do potencjometru.
2. Usuwamy ogranicznik obrotów serwa, najczęściej ząbek na którejś z zębatek lub na obudowie.
3. Odlutowujemy oba przewody na końcach potencjometru serwa.
4. Pomiędzy ten potencjometr i przewody wlutowujemy dwa potencjometry 10kom.
5. Oba wlutowane potencjometry ustawiamy tak, aby ich opór wynosił 0.
6. Zakładamy dźwigienkę na serwo.
7. Podłączamy serwo do działającego odbiornika RC, serwo ustawi nam się w neutrum.
8. Odchylamy dźwigienkę serwa o jakieś 10 stopni zwiększając opór jednego z dołączonych potencjometrów.
9. Drugim wlutowanym potencjometrem ustawiamy ją na pozycję, jaką miała w neutrum.
10. Poruszając drążkiem nadajnika sprawdzamy zakres ruchu serwa.
11. Punkty 8,9,10 powtarzamy aż uzyskamy odpowiednie wychylenie dźwigienki.
12. Wylutowujemy jeden z potencjometrów i mierzymy jego opór, jaki mu ustawiliśmy.
13. Dobieramy rezystor stały o oporze jak najbliżej zmierzonego, lecz mniejszy od niego.
14. Wlutowujemy rezystor w miejsce wylutowanego potencjometru.
15. Punkty 12,13,14 powtarzamy dla drugiego potencjometru.
16. Sprawdzamy działanie serwa z wlutowanymi rezystorami i jak wszystko jest w porządku, to skręcamy go uważając, aby nie zrobić nigdzie zwarcia na elektronice serwa.